Bina ve Bina Türü Yapılar Temel Zemin Etüd Çalışmaları

-Betonarme Bina ve Yapılar -Ulaşım Yapıları -Çelik Konstrüksiyon Yapıları -Sanayi Yapıları -Toplu Konutlar
Read More

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Çalışmaları

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Çalışmaları
Read More

Maden Arama Etüd Çalışmaları

Metalik ve endüstriyel madenlerin saha etütleri, harita, rezerv tayini ve fizibilite etütleri Metalik madenlerden, demir, krom, bakır, çinko-kurşun ve altın, endüstriyel hammaddelerden ise kalsit, barit, ponza, değişik tür kil mineralleri konusunda çalışma yapılmalıdır.
Read More

Hidrolojik-Hidrojeolojik Etüd Çalışmaları

Hidrolojik-Hidrojeolojik Etüd Çalışmaları
Read More

Jeolojik- Jeoteknik Etüd Çalışmaları

-Sulama ve Drenaj Sistemleri -Barajlar ve Hidroelektrik Santraller -İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini-Dağıtımı -Kanalizasyon ve Yağmursuyu Drenajı -İçme suyu Arıtma Tesisleri -Atık su Arıtma Tesisleri
Read More