Triyas Zemin Sondaj Mühendislik Hizmetleri; bugüne kadar çok sayıda otoyol, köprü, viyadük, tünel, rıhtım, liman, havaalanı, demiryolları, endüstriyel tesisler, baraj, enerji santralleri ve yakıt depolama tesisleri, alışveriş merkezi ve ofis yapıları, spor yapıları, kültürel faaliyet yapıları, arıtma tesisi, katı atık depolama sahası, toplu konut, yüksek yapılar vb. inşaat projelerinde, zemin ve temel mühendisliği, proje ve uygulamalarını gerçekleştirmiş, jeolojik-jeoteknik etüd çalışmalarını ve geoteknik projelendirmelerini yürütmüştür.