• İri Agregada Birim Hacim Ağırlık-Su emme-Görünür Porozite TS 706
• İnce Agregada Birim Hacim Ağırlık-Su emme-Görünür Porozite TS 706
• İri Agregada Elek Analizi TS 3530
• İnce Agregada Elek Analizi TS 3530
• İri Agregada Sıkışık ve Gevşek Birim Ağırlık TS 3529
• İnce Agregada Sıkışık ve Gevşek Birim Ağırlık TS 3529
• Kil Topakları Tayini (Çakılda-Kumda ayrı ayrı) ASTM-C 142
•İnce Agregada Organik Madde (%3’lük NaOH ile) (Kum ve Çakıldan her biri için) ASTM-C  40         
• No 200 den geçen % (Kumda) TS 3527