-Sulama ve Drenaj Sistemleri
 
-Barajlar ve Hidroelektrik Santraller 

-İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini

-Dağıtımı 

-Kanalizasyon ve Yağmursuyu Drenajı 

-İçme suyu Arıtma Tesisleri 

-Atık su Arıtma Tesisleri