-Sığ Temel Sondajları 

-Derin Temel Sondajları 

-Maden Arama Sondajları 

-Baraj, Gölet, Köprü, Tünel, Ulaşım Yolu Güzergah Araştırma Sondajları