Metalik ve endüstriyel madenlerin saha etütleri, harita, rezerv tayini ve fizibilite etütleri

Metalik madenlerden, demir, krom, bakır, çinko-kurşun ve altın, endüstriyel hammaddelerden ise kalsit, barit, ponza, değişik tür kil mineralleri konusunda çalışma yapılmalıdır.