1. Tunceli İli Merkez Revize İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 2. Niğde İli Merkez İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 3. Bilecik İli Pazaryeri İlçesi İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 4. Niğde İli Ulukışla İlçesi Hasangazi Köyü Gelişim Alanı İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 5. Niğde İli Ulukışla İlçesi Tekneçukur Köyü Gelişim Alanı İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 6. Niğde İli Ulukışla İlçesi Beyağıl Köyü Gelişim Alanı İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 7. Niğde İli Ulukışla İlçesi Günay Köyü Gelişim Alanı İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 8. Niğde İli Ulukışla İlçesi Altay Köyü Gelişim Alanı İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 9. Niğde İli Bor İlçesi Havuzlu Köyü Gelişim Alanı İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 10. Niğde İli Bor İlçesi Gökbez Köyü Gelişim Alanı İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 11. Niğde İli Merkez Yaylalı Köyü Gelişim Alanı İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 12.  Niğde OSB 2. Tevsi Alanı İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 13.  Niğde Bor Karma Organize Sanayi Alanı İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 14. Niğde Üniversitesi Konservatuar Binası Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 15.  Niğde Adliye Sarayı Binası Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 16. Niğde İli Bor Emniyet Binası Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 17. Niğde İli Bor İlçesi 280 Konutluk Alana Ait Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu
 18. Malatya, Kahramanmaraş, Isparta, Konya, Karaman, Kayseri İllerinde Barut Madeni Araştırması Ve Saha Araştırmaları
 19. Kahramanmaraş İli Krom Maden Sahası Etüdü
 20. Niğde İli Kalsit Maden Sahası Araştırması