Geoteknik Proje ve Danışmanlık Hizmetleri

• Heyelan Etüdü ve Önleme Projeleri• Derin Kazı ve İksa Projeleri• Zemin Islahı Projeleri• Yüzeysel ve Derin Temel Projeleri
Read More

Derin Kazı – İksa Sistemleri

• Diyafram Duvar• Kesişen Fore Kazık• Zemin Çivisi• Püskürtme Beton• Ankraj• Berlin Duvarı
Read More

Zemin Güçlendirme

• Jet Grout• Enjeksiyon• Taş Kolon• Dinamik Kompaksiyon
Read More

Derin Temel Sistemleri

• Fore Kazık• Baret Kazık• Mini Kazık• Prekast Çakma Kazık
Read More

Aletsel Gözlem ve Değerlendirme

-İnklinometre Kuyu İmalatı ve Ölçümleri-Piyezometre Kuyu İmalatı ve Ölçümleri-Yük – Basınç Ölçümleri
Read More

Arazi Deneyleri

Arazi Deneyleri • Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)• Konik Penetrasyon Deneyi (CPT)• Kanatlı Kesici – Veyn Deneyi• Pressiyometre Deneyi• Sızma Deneyi ( Permeabilite)• Basınçlı Su Testi (Lugeon)• Plaka Yükleme Deneyi• Yerinde Sıkışma Deneyleri (Kum Konisi-Nükleer Metod)
Read More

Geçirimli-Yarı Geçirimli Malzeme Deneyleri

• İri Agregada Birim Hacim Ağırlık-Su emme-Görünür Porozite TS 706• İnce Agregada Birim Hacim Ağırlık-Su emme-Görünür Porozite TS 706• İri Agregada Elek Analizi TS 3530• İnce Agregada Elek Analizi TS 3530• İri Agregada Sıkışık ve Gevşek Birim Ağırlık TS 3529• İnce Agregada Sıkışık ve Gevşek…
Read More

Geçirimsiz Malzeme Deneyleri

• Elek Analizi (Kuru Metot)  TS 3530• Likit Limit TS 1900-2B,3• Plastik Limit TS 1900-2B,3• Hidrometre Deneyi TS 1900-6A• Standart Proktor Deneyi TS 1900-7• Permeabilite Deneyi BS 1377• İğne Deliği ve Dağılma Deneyleri• Organik Madde Tayini• Sıkıştırılmış Numunede Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU) TS 1900-15•…
Read More

Kaya Malzeme Deneyleri

Kaya Malzeme Deneyleri • Na2SO4 veya Mg2SO4 Don Deneyi TS 3655• Los Angeles Aşınma Deneyi (100-500-1000 devir) TS 3694• Don Sonu Basınç Dayanımı Deneyi• Su emme-Özgül Ağırlık-Görünür Porozite TS 706• Tek Eksenli Basınç Dayanımı TS 699• Petrografik Analiz (İnce kesit yöntemiyle, Kalitatif ve Kantitatif tanımlamalar)
Read More

Kaya Mekaniği Deneyleri

Kaya Mekaniği Deneyleri • Tek Eksenli Basınç Dayanımı TS-699• Kayada Nokta Yükleme Deneyi ASTM-5731• Tabii Birim Hacim Ağırlık• Kayada Elastik Modül Ve Poisson Oranı Tayini• Petrografik Analiz
Read More